Adana Vapuru turkcaptains.com Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği

K A Y N A K

Düzenleyen : Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği
Fındıklı-İstanbul Tel: (0212) 293 85 81

Katkıda Bulunan : Orhan Kızıldemir (Deniz Tarihi Araştırmacısı)

Baskı-Dizgi : Mar Ajans, Tel: (0212) 252 76 27-28