HÜKÜMETLERE AÇIK BİR MEKTUP
Gemi Kaptanlarından Acil Çağrı
Ticari Denizcilik Sektörü ve Denizcileri Unutuldu Mu?

Uluslararası Gemi Kaptanları Dernekleri Federasyonu (IFSMA) [bkz: www.ifsma.org] 1974 yılında Gemi Kaptanları ve Denizciler için Uluslararası Mesleki Yeterlilik Standartlarını desteklemek amaçlı kurulmuştur. IFSMA, Güvenli Operasyonel Uygulamalar, İnsan Yaralanmalarından Korunma, Deniz Çevresinin Korunması ve Denizde Can ve Mülkiyet Güvenliğini sağlama politikası olan bir federasyondur.
1975 yılında IFSMA, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde (IMO) hükümet dışı, apolitik bir organizasyon olarak Danışmanlık statüsü kazandı ve bu da tüm dünyada hizmet veren Gemi kaptanlarının çıkarlarını filtresiz ve serbest bir şekilde görüşlerini temsil etmekte ve çıkarlarını korumaktadır.

Benzeri Yaşanmamış Olaylar
Bugün yaşadığımız bu süreç, gerçekten benzeri görülmemiş zamanlar ve dünya çapındaki ülkeler sınırlarını kapatıp serbest trafik akışını durdurduğundan, denizcilik endüstrisi çok ciddi bir stratejik şok yaşamıştır. Çok dalgalı denizlerdeyiz ve bu durum sektörde çok ciddi sonuçları olan hasara yol açıyor.
IFSMA, IMO, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından desteklenen önemli çalışmaları ve göstermiş oldukları liderliği çok takdir etmekte ve denizleri sakinleştirmenin ve denizcilerimiz için bir tür (yeni) normale dönmenin yollarını beraberce bulmaya çalışmaktayız.

7 Nisan 2020’de ICS ve ITF’in ortak bir açık mektubunda, “G20 Liderlerine ve Bakanlarına Denizcilerin ve Deniz Personelinin Temel Hareketini Kolaylaştırmaya İlişkin Mesaj” başlıklı G20 ticaret ve yatırım bakanları tarafından 30 Mart’taki toplantılarından yaptıkları açıklamalara göre: küresel tedarik zincirlerinin bel kemiği olarak hizmet veren lojistik ağlarının sorunsuz ve sürekli çalışmasını sağlayacaklarını ve ayrıca hava, deniz ve kara taşımacılığı yoluyla lojistik ağlarının nasıl açık kalacağının yollarını araştıracaklarını belirtmişlerdir.

Yukarıda belirtilenlere ve IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in çabalarına rağmen, G20 ve Hükümetler tarafından bunu gerçekleştirmenin yollarını bulmak için çok az şey yapıldı. Ticari denizcilik endüstrisi ve denizcileri unutuldu mu?

Bugün dünyanın dört bir yanında 96.000’den fazla gemi ve 1.65 milyondan fazla denizci deniz ticaretinin ve kritik malların% 95’inin sevk edilmesini sağlıyor. Bu denizcilerin çoğu denizde 8 ila 12 ay arasında hizmet vermekte, her gün 7 gün ve 91 saate kadar çalışmaktadır. Denizciler bu kritik dönemde IMO, ILO, G20 ve çoğu Hükümet tarafından “Kilit İşçiler” olarak belirlenmiştir. Salgından dolayı ve dünya çapındaki hükümetlerin getirmiş olduğu seyehat kısıtlamaları nedeniyle armatörler ve personel yönetim şirketleri gemi personelinin değiştirmeye çalışmakta fakat bu kısıtlamalardan dolayı birçok denizcinin kontratlarında belirtilen iş sözleşmeleri süresi fazlasıyla aşılmıştır. Şu anda, denizde veya dünyanın dört bir yanındaki limanlarda acil olarak olarak değiştirilmesi gereken 150.000’den fazla denizcinin olduğu tahmin edilmektedir. Hükümetler mürettebat değişikliklerinin yapılmasına izin vermedikçe bu sayı hafta hafta artacaktır. Denizcilerin sözleşmeleri sektör genelinde değişmektedir, ancak ILO’nun Deniz İşçiliği Konvansiyonu, herhangi bir yıl içinde alınması gereken denizde hizmet verilen her ay için en az 2.5 günlük tatil öngörmektedir. Denizcilerimizin çoğu şimdi sadece denizde geçirdikleri aşırı süreden değil, aynı zamanda evde aileleri ve akrabaları hakkında endişe duydukları ek stresle ve pandeminin üzerlerindeki etkisi ile yorgunluktan muzdariptir. Ayrıca pandemik düzenlemeler nedeniyle denizcilerin internete ve limanlara internet erişimi yoktur.

Unutulmamlıdır ki Pandeminin “Mücbir Sebep” olmadığı, gemi kaptanlarının ve mürettebatlarının normal sözleşme koşullarına ve ILO’nun Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ne uygun olarak kaldığı unutulmamalıdır.

Uluslararası denizcilik düzenlemeleri uyarınca gemi sahibi / şirketi, gemilerinin tıbben uygun ve görev için uygun personel ile görevlendirilmesini sağlamalıdır. Gemi kaptanı gemideki mürettebatın refahından ve sağlığından sorumludur. Gemi personelinin sağlık ve güvenliklerini riske atabilecek koşullara maruz kalmamalarını gemi kaptanları sağlamalıdır. Yorgunluktan muzdarip bir mürettebatla, gemiler zaten yüksek riskli bir mesleke olmakla beraber bu şartlar altında daha da büyük bir riske doğru ilerlemektedir. Gemilerde hata yapıldığında genellikle sorumlu tutulan gemi kaptanıdır. Gemi Kaptanları gemide mürettebatının güvenliği için kalmaya zorlanmaktadır ve gemi kaptanları bu durumdan ötürü baskı altında hissetmektedir.

Esasen bu durum üzerlerine düşen bu baskı ve yorgunluk, kaza riskini önemli ölçüde mahkemeler tarafından cezalandırılma riskini ve işlerini kaybetme riskini artırmaktadır.

Denizcilik endüstrisinin kaygılarını takiben IMO, IMO ile istişare halinde tüm IMO Üye Devletleri, Birleşmiş Milletler ve uzman kurumlar, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarına 4204 / Add.14 sayılı Genel Tebliğ yayınlamıştır. Genel Sekreter, Üye Devletlere, koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında limanlarda gemi mürettebatı değişikliklerini kolaylaştıracak önlemler hakkında öneriler içeren 424 / Ek 6 sayılı 27 Mart 2020 tarihli IMO Sirküler Mektubuna atıfta bulunmaktadır.

IMO Genel Sekreteri ayrıca; protokol önerisi almıştır. IMO Genel Sekreteri ayrıca, deniz taşımacılığı sektörünü temsil eden IMO ile istişare halinde olan küresel sanayi derneklerinin geniş bir kesiti tarafından önerilen “Güvenli gemi mürettebatı değişikliklerinin ve koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında seyahat etmeleri için önerilen protokol çerçevesi aldığını belirtmiştir. Bu dernekler; ICS, IAPH, BIMCO, IFSMA, INTERTANKO, P&I Kulüpleri, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, IMCA, INTERFERRY, FONASBA, ITF, WSC; ve ayrıca Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA)’dır. Genel Sekreter bu protokolleri desteklemekte ve uygulanmasını teşvik etmektedir. Üye Devletler ve uluslararası kuruluşlar; ekli protokol çerçeveyi kullanmaya ve denizcilik konularında, sağlık, gümrük, göç, sınır kontrolü, liman ve sivil havacılık otoritelerinden sorumlu ulusal makamlar arasında yaymaya; ve bu Çerçevenin kullanımı ve uygulanması ile ilgili olarak ilgili ulusal makamlarla irtibat kurmaya IMO tarafından davet edilmektedir.

IFSMA’nın Endişesi
Gemi kaptanları, mürettebatlarının ve kendilerinin refahı ve güvenliği ve zaten yüksek riskli bir ortamda faaliyet gösterdikleri risk seviyesinden endişe duymakta ve konu ile ilgili IFSMA, dünya genelindeki üye derneklerinden artan sayıda rapor almaktadır. Denizciler hükümetleri tarafından hayal kırıklığına uğradıklarını ve terk edildiklerini düşünmektedir.

Devletlere Çağrı
Bu nedenle IFSMA, tüm Hükümetlere, gemi sahiplerinin ve yönetim şirketlerinin tehlikeli yorgun mürettebatlarını değiştirmelerine izin vermek için herhangi bir gecikme olmaksızın “Güvenli gemi mürettebatı değişikliklerinin ve koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında seyahat etmeleri için önerilen protokol çerçevesi” ni benimsemelerini şiddetle tavsiye etmektedir.

Hükümetler, kişisel yaralanmalardan ve denizcilerin zihinsel bozulmalarından kaçınmak ve önemli ölçüde artan kaza riskinden ve bunun sonucu olarak hayati tehlike ve çevreye zarar vermekten kaçınmak için bir an önce harekete geçmelidir.

Daha fazla bilgi için:
IFSMA Genel Sekreteri
Commodore Jim Scorer
scorerjim@gmail.com
Tel: +44 7979 932296
IFSMA

 

Orjinal metini indirmek için tıklayınız.