Akdeniz Vapuru Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği

1890 yılında İngiltere’nin Glaskow kentinde Fair Field Ship Engine gemi yapım tezgahlarında Almanlar tarafından Oldenburg adı ile yaptırılan 5062 Gros tonluk bu yolcu gemisi 1910 yılında Osmanlı Seyri- Sefain İdaresi tarafından ayın eşi olan “Karadeniz” vapuru ile beraber satın alınarak “AKDENİZ” adı verilmişti.

Gemi 26.2.1911 tarihinde eşi olan Karadeniz vapuru ile beraber İstanbul’a getirildi, bir süre posta seferleri yaptıktan sonra 10.10.1912 tarihinde Osmanlı Hükümetine devredildi. 31.10.1912 tarihinde de Deniz Kuvvetlerine verilerek hastane gemisi yapıldı.

1913 yılında tekrar Osmanlı Seyri- Sefain İdaresine geri verildi. Cumhuriyetin ilanından sonra 7.12.1953 tarihinde Türkiye Seyri-Sefain İdaresine devredildi. Trabzon’a posta seferleri yaparken 1929 yılında Zonguldak limanında Aziz (Derya) kaptanın yönetiminde Şanzımana (Yükleme yeri) bağlı iken solaganların etkisi ile Şanziman rıhtımına sürterek battı. Kurtarıldıktan sonra hizmet dışı edilerek 1930 yılında hurda olarak İtalyanlara satıldı ve Savona’ya götürüldü.

Sonradan Büyük Atatürk’ün önerileri ile Türkiye Seyri-Sefain İdaresi Genel Müdürlüğüne atanarak büyük atılımlar yapacak olan ve Türk Deniz Ticaret Filosuna Modern Lüks Yolcu gemileri katan Sadullah Bey (Güney) 1912 yıllarında Kurmay Binbaşı rütbesi ile Osmanlı Seyri-Sefain İdaresinde Milli Savunma Bakanlığı adına Yollama Komiseri ve Genel Müdür yardımcılığı görevleri yapmıştı. Levazımatı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa’nın ek görev olarak Osmanlı Seyri-Sefain İdaresi Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Sadullah Bey görevinde istifa etmiştir.

1920 yılında Milli Savunma Bakanı Cevat Paşa tarafından Osmanlı Seyri-Sefain İdaresine bu kez Genel Müdür olarak atanan Sadullah Bey 1918 mütarekesinden sonra İstanbul’da bulunan Alman askerilerinin Akdeniz, Reşitpaşa ve Gülcemal vapurları ile Almanya’ya götürülmesi ve gemilerin Almanya’da esaslı şekilde onarılması fikrini ortaya atmıştı. Fakat Sadullah Bey istifa ettiğinden bu girişim yeni genel müdür atanan Hüseyin bey tarafından uygulandı. İdare bu taşıma işinden önemli bir gelir elde etti. Diğer taraftan da Mithat Paşa, Gülcemal ve Akdeniz vapurları Almanya’da esaslı bir şekilde onarıldılar ve yıllarca hizmet gördüler.

K A Y N A K

Düzenleyen : Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği

Fındıklı-İstanbul Tel: (0212) 293 85 81

Katkıda Bulunan : Orhan Kızıldemir (Deniz Tarihi Araştırmacısı)

Baskı-Dizgi : Mar Ajans